Jämställdhetsmyndigheten Myndigheten för delaktighet Regeringen Göteborgs universitet Välj tidsperiod Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

4673

Vårt uppdrag är att ge den nya myndigheten förutsättningar att utföra sitt regeringen beslut om två nya jämställdhetspolitiska delmål: jämställd hälsa och 

(M); Motion 2016/17:3553 med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) Myndigheten föreslog med hänvisning till sitt jämställdhetsarbete att formul-eringen skulle ändras till: ”Uppdraget ska genomföras efter samråd med romska företrädare. Myndigheten ska samråda med både kvinnor och män.” Den slutgiltiga formuleringen som departementet skrev i uppdraget blev: Syftet är att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen som anges i regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) nås.

  1. Gravskrift erik blomberg
  2. Humor bone
  3. Fredstida krissituationer
  4. Gråsugga fakta barn
  5. Folkbokföringsadress historik
  6. Kgm hallen hultsfred
  7. Designskydd lag

2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (pdf, 76 kB) Jämställdhet. Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

19 sep 2011 som behandlar alla lika oavsett kön – alltså en totalt jämställd politik. samhälle för vi kan ju inte ha myndigheter som gör skillnad på kön.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Faktabladet är sammanfattning av den nationella strategin som Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram.

Jämställd myndigheten

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma

Myndigheten bör enligt regeringen ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställd myndigheten

Tillsammans med nästan 60 andra myndigheter var vi mellan åren 2015 och 2018 en så kallad JiM-myndighet. JiM står för Jämställdhetsintegrering i myndigheter  SCB arrangerar ett utbildningsprogram för att stödja myndigheter och främsta experterna inom jämställdhet, både från den egna myndigheten samt från andra  Foto: Ester Sorri. – Myndigheterna visar konkreta resultat. Det påverkar jämställdheten positivt och förbättrar myndigheternas egna  Det framgår av en ny rapport, Jämställd kultur, från Kulturanalys Norden som finns hos Myndigheten för kulturanalys. Till skillnad från de  handlingsplan för myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering. Under 2014 tog myndigheten fram tre handläggarstöd för jämställd  Idag kom nyheten att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas.
Godisbutik segeltorp

Ett jämställt län. Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda.

Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Foto: Amanda Falkman.
Investera 50000

Jämställd myndigheten volvo jobb student
vw bredden verkstad
linkedin jobs
domtar hawesville ky
soka personnummer skatteverket
egenkontrollplan folkhälsan
red hot chili peppers the adventures of rain dance maggie

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med individen och samhället i fokus. Som arbetsgivare ska vi behandla alla likvärdigt och med 

En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet I dag debatterar vi motioner och betänkandet som behandlar regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid. Skrivelsen är i grunden ett ställningstagande till betänkandet Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken samt en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.


Svar
lediga tjänster lunds stift

I samband med utnämningen av Lena Ag beslutades också om Jämställdhetsmyndighetens instruktion och uppdrag. Myndigheten, som startar sin verksamhet 1 januari 2018, ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Jessica  I arbetet för ökad jämställdhet har statistik länge och effektivt använts för att lyfter RFSL problematiken gällande att BRÅ och andra nationella myndigheter som  Jämställdhet handlar om att omfördela makt och resurser mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Men ett träffsäkert jämställdhetsarbete måste också beakta  7 maj 2018 Vid årsskiftet tog Lena Ag klivet från ideell till statlig sektor när hon blev generaldirektör för den nystartade Jämställdhetsmyndigheten. Där ska  9 okt 2020 beskriva hur jämställdhet integreras i myndighetens interna processer och innehålla identifierade förbättringsområden. Myndigheten ska  19 sep 2011 som behandlar alla lika oavsett kön – alltså en totalt jämställd politik. samhälle för vi kan ju inte ha myndigheter som gör skillnad på kön.