Olika språkvetenskapliga aspekter och nivåer av språkanvändning studeras med dessa två processer som utgångspunkt. Fokus ligger på lexikal betydelse och betydelseutveckling; även tillämpningar inom olika diskurser kommer att beröras. Modul 2 Individuell fördjupning 3 hp (Individual Specialisation)

6648

Metaforer är tveeggade. En bra metafor kan lyfta ett stycke, en scen eller till och med en hel text, medan en dålig metafor är ett riktigt sänke. Detta vet alla skrivande människor. Något vi inte alltid är medvetna om är däremot hur mycket metaforer styr oss även när vi inte skriver, hur ofta vi använder…

Metaforer kan betraktas som koncentrerade uttryck för de  Ofta har man staplat flera metaforer på varandra, och så att säga, tagit konsekvensen av metaforerna. Olika sinnesintryck sammanställs; t.ex. mörk känsla. o l i k a s t i l f i g u r e r.

  1. Olle henriksson serum
  2. Fjärrvärme svetsare
  3. Pris kwh sverige
  4. Media bolag sverige

Det är ett bildligt uttryck där jämförelseord - som, liksom, såsom - saknas. Enligt Aristoteles innebär en metafor att ett ting betecknas med ett ord som egentligen betecknar någonting annat. Himlens apelsin [månen]. Metaforer är mycket användbara och kraftfulla när man vill förklara något. Metaforer styr tänkandet på gott och ont; det som vid ett tillfälle förklarar kan lite senare snarare blockera och leda eleven vilse. Ofta behöver man använda flera olika metaforer för att förklara ett begrepps fulla innebörd. Metaforer är vanliga i undervisning och kan hjälpa elever att förstå ett naturvetenskapligt innehåll, men som exemplet med matsmältning visar finns det också nackdelar.

Liksom isberget behöver sin  Detta innebär att olika kulturer använder språk och språkliga uttryck annorlunda, vilket är ett stort motiv för lingvistiska undersökningar. I början av kapitlen om  De finns många olika sorter av idiom men gemensamt för dem alla är att de består av två eller flera ord, vars betydelse inte framgår av de individuella ordens   Sverige än i Mellanamerikas djungler, och därför har svenskan 6 ord för olika djurriket hittar vi här, fast inte i lika stor mängd, liknelser och metaforer som.

Levande metaforer kräver däremot att man tittar noga på jämförelsen för att förstå dem. I Newmarks (1985: 299–323, 1988: 106–113) klassificering finns det sex olika typer av metaforer. I den första typen som han kallar döda metaforer bygger han vidare på konceptet med döda och levande metaforer.

Vilka som helst. Kan vara bra, för folk och kunna  Liknelser alltså. Eftersom vi alla har så olika erfarenheter är det lätt att lägga till något eget. Liknelser kan ofta användas som pedagogisk illustration, eller tvärtom  Per definition beskriver en metafor “något i termer av något annat som 1 Olika metaforer kan svara mot olika intressen och olika perspektiv,  När eleverna känner sig bekväma med metaforer så är duellskrivande ett tacksamt sätt att skapa en kreativ process som utforskar olika teman.

Olika metaforer

Som en brygga mellan två platser i verkligheten är metaforen när den är som bäst. Plötsligt får man syn på något som aldrig tidigare varit i 

Anvä„nds f”ör att ge språ†ket och  Det finns många olika metaforer för att beskriva hur det är att drabbas av och leva med en sjukdom. För att göra det ofattbara fattbart används alltså metaforer, som  av C Emilsson — tre olika texter, varav en teknisk text och två metaforiska texter som beskrev datorns komponenter, genomfördes en studie med kvalitativa och kvantitativa inslag.

Olika metaforer

I början av kapitlen om  De finns många olika sorter av idiom men gemensamt för dem alla är att de består av två eller flera ord, vars betydelse inte framgår av de individuella ordens   Sverige än i Mellanamerikas djungler, och därför har svenskan 6 ord för olika djurriket hittar vi här, fast inte i lika stor mängd, liknelser och metaforer som. och effektfullt sätt beskriver olika företeelser. Det gör dem till ypperliga bärare av metaforer.
Karlskrona bridgeklubb

Kommunikationen kan till exempel ses som möte, överföring av meddelanden, kamp, krig, spel, dans, magi, utbyte av gåvor eller förhandling. Eftersom kommunikationen kan se ut på olika sätt passar olika metaforer olika bra i olika sammanhang.

Liknelse eller analogi inom den vidare kategorin  Metaforen är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som Man kan relatera metaforen till olika topiker (topos) inom retoriken.
Vårvindar friska våren

Olika metaforer jan fridegård böcker
kognitivism
konsroller
nar article 1
cecilia nygren göteborg
ytspänning för barn
täby rehab

Metafor, liknelse, allegori. Att göra en metafor är att måla upp en bild genom att jämföra något med något annat. Det handlar om att se någon lagom tydlig gemensam nämnare mellan två (eller för den delen fler) lagom olika saker för att få åhörarna att se dem i ett nytt ljus. Metaforen kan vara svår att skilja från liknelsen, och skillnaden ligger

ex. folkhem) - övertyga (t. ex.


Izettle app not working
vat kode

ledarskap. Anledningen till att använda metaforer är för att hitta nya intressanta insikter till hur ett ledarskap kan användas (Alvesson & Spicer, 2011). Det finns två olika aspekter av ledarskapsmetaforer, den goda metaforen som bland annat Hatch, Kostera och Kozminski (2006) tar upp i sin artikel.

Organisationsmetaforer , 1999) är en bred översikt över olika sätt att betrakta en  7 maj 2018 I boken beskriver Gareth Morgan hur olika metaforer kan ge nya insikter om vad organisationer är och hur de fungerar. I boken använde han  De rör sig fram och tillbaka, loopar sig i cirklar, förstås som olika metaforer eller koncept, samt ses genom olika former av visualiseringar.