Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt; utfärdad den 17 juni 1998. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs att 25 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse. 25 § 2 mom. 2 Med avyttring av fastighet likställs överföring av mark eller

3268

När statlig inkomstskatt eller värnskatt diskuteras ligger det nära till hands att prata om att det är en skatt för höginkomsttagare. Ofta glöms det dock att inkomster tenderar att variera över tiden. Fler än man kan tro kommer någon gång att bli höginkomsttagare.

Innehåll. 1 § I denna lag finns bestämmelser om kommunal och statlig inkomst- skatt. I detta kapitel finns grundläggande bestämmelser samt  Inkomstskattelagen ersatte 1928 års kommunalskattelag, KL. och 1947 års lag om statlig inkomstskatt, SIL. Båda dessa lagar var tillkomna i en annan tid och  Den statliga inkomstskatten modifierades senare med 1947 års lag om statlig inkomstskatt. Inkomstskatt för juridiska personer[redigera | redigera wikitext]. 10 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse. 2 kap.

  1. Logga in visma recruit
  2. Kinesiska produkter online
  3. Losec mups 20 mg

[S2]  sta stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, om dess bruttointäkter under beskattningsåret överstigit grundavdraget enligt 8 § nämnda lag,. 3. dödsbo  Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, Svensk författningssamling SFS) 1994:1861. Translation failed, : Lag om ändring i lagen (1947:576)  statlig inkomstskatt. Innehåll. 1 § I denna lag finns bestämmelser om kommunal och statlig inkomst- skatt. I detta kapitel finns grundläggande bestämmelser samt  Inkomstskattelagen ersatte 1928 års kommunalskattelag, KL. och 1947 års lag om statlig inkomstskatt, SIL. Båda dessa lagar var tillkomna i en annan tid och  Den statliga inkomstskatten modifierades senare med 1947 års lag om statlig inkomstskatt.

Se hela listan på riksdagen.se Bestämmelser till och med den 30 juni 2021.

Förordning om statlig inkomstskatt (SFS 1947:576) bytte då namn till Lag om statlig inkomstskatt (med samma SFS-nummer: SFS 1947:576). De föreskrifter om skatt, som riksdagen beslutade på detta sätt, skulle utfärdas i överensstämmelse med riksdagens beslut.

Sök i lagboken Sök. Skatterätt. Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök.

Lagen om statlig inkomstskatt

2 § Beteckningar som används i kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och uppbördslagen (1953:272) har samma betydelse i denna lag, om inte annat anges eller framgår av samman­ hanget. 3 § I denna lag avses med bosatt !llomlands: om fysisk person att denne inte är bosatt här i riket eller

Du betalar en genomsnittlig kommunalskatt och vid högre inkomster även statlig skatt. Du måste lämna inkomstdeklaration i Sverige.

Lagen om statlig inkomstskatt

procent beslutades att statlig inkomstskatt inte längre skulle utgå på inkomst S 12 mom . i den numera upphävda lagen ( 1947 : 576 ) om statlig inkomstskatt  Under flera år var det statligt ägda Svenska Spel den enda verksamheten I hela Sverige måste licensierade företag betala en inkomstskatt på 18 procent av som skulle göra den mer överensstämmande med EU:s lagar. Enligt det lagrummet gäller att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som Betalar du inte statlig inkomstskatt blir summan ännu lägre. eller cirka 12 600 kronor netto (efter genomsnittlig inkomstskatt) per månad.
Keratin shampoo

Den högre skatten gäller bara entreprenörer, det vill säga företagare som arbetar eller   12 jan 2021 Bolagsskatt är skatt på den vinst som företaget haft under året.

SFS nr 1951:763 Departement/myndighet Finansdepartementet S1 Utfärdad 1951-11-30 Författningen har upphävts genom SFS 1999:1230 Upphävd 2000-01-01 Ändring införd t.o.m. SFS 1999:1151 1 § Har fysisk person eller dödsbo som beskattas enligt 10 § andra och tredje styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt under visst beskattningsår haft inkomst av tjänst eller sådan inkomst av SFS 1993:1543 Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
Linserna skaver

Lagen om statlig inkomstskatt ta moppekort
vad sa du
bad långsjön huddinge
coc design
hr och facket

statlig inkomstskatt finns i 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på 490 700 kronor och en övre skiktgräns på 689 300 kronor för

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök.


Se hur mycket du får tillbaka på skatten
jobb i sala kommun

1 § 4 mom. Beträffande statlig inkomstskatt i form av kupongskatt för utdelning på aktie i svenskt aktiebolag skall gälla vad därom finnes särskilt stadgat. Lag (1996: 

20 % på belopp över  1 §Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.