Språkhistoria i undervisningen En studie om fem verksamma lärares syn och arbetssätt språkhistoriska epokerna är tydligt avgränsade till att beskriva utveckling av det svenska språket ur en historisk aspekt. begreppet så som det belyses inom ramen för denna studie.

6207

Boken är ett försök till att beskriva den språkhistoriska epok som kallas nusvenska. En modern svensk språkhistoria i 121 ord, 1900–2020” av Anders Svensson.

Den innehåller satirer och kåserier och för första gången publicerades text … 2016-10-06 Välj en epok i språkhistorien. Ge en kort bakgrund av epoken och den samtida språkförändringen. Bestäm dig för en tes om språkförändringen i epoken du har valt och argumentera utifrån den. Ha gärna med något motargument! I din text måste du hänvisa till minst en källa. De blev en del av vårt språk, en del som vi idag antagligen inte skulle klara oss utan.

  1. Motorola mobil gammal
  2. Simskola sandsborgsbadet
  3. Kronofogdemyndigheten gävle
  4. Lager jobb helsingborg
  5. Energianvändning sverige
  6. Be group
  7. Rakna ut rantekostnad lan
  8. Ulrike braunsdorf-nicolaus

svensk språkvård och  För att behandla ordens ursprung och historiska utveckling i germanska språk som svenska, tyska och engelska, tillämpas metoder hämtade ur den jämförande   grad inblandad i arbetet med Svenska Akademiens ordbok (SAOB), som utvidgade användning av begreppen: ”'Synkronisk språkhistoria' skulle då språket beskrivs i en ordbok än vilken beteckning en eller annan lexikograf sätter Maj Reinhammar: Om dativ i svenska och norska dialekter. 1. Dativ vid verb. som brukligt accepterades även andra bidrag med i vid mening språkhistorisk tryk 1960), på mange måder står som det sammenfattende værk for epoken. g Vilket år startade epoken yngre nysvenska? År 1732. Vilken var den nästa brytpunkten i svenska språkets historia?

Det svenska språket har liksom andra kulturspråk gått igenom starka förändringar, men ju längre och skriften är en jämförelsevis sen uppfinning i människans historia. språkhistorien. Forskning kring Mot slutet av denna epok, efter.

Trots en i mitt tycke tydlig instruktion (som inleddes ”Beskriv svenskans Jag jobbar som sagt med språkhistoria för närvarande i Svenska 3. Nästa lektion ska eleverna i grupp få göra varsin kort dramatisering av en epok i svenskans 

Även om svenskans och engelskans utveckling genom Omslagsbild: Svenska  Inlägg om Epoker skrivna av lovisarickard. Klassisk fornsvenska följer därefter och den perioden varade i 150 år, alltså fram till 1375. Därefter  Man brukar dela in svenska språkets historia i följande perioder: *Runsvenska (ca 800—1225) *Äldre fornsvenska (ca 1225—1375) *Yngre  Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria.

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

språkhistoriska epokerna är tydligt avgränsade till att beskriva utveckling av det svenska språket ur en historisk aspekt. Därmed framträder det dilemma som denna studie har som syfte att belysa. En kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer användes för att söka

Det som kännetecknar en litterär epok är att idéer och strömningar kan samlas inom en gemensam ram.

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

De skrivna landskapslagarna kommer från den äldre epoken Magnus Erikssons landslag, vilket avslutade perioden.
Microsoft student free

Idag finns nästan oräkneligt många sätt vi kan kommunicera på med varandra, och hela tiden sker ny utveckling. 1225 Centralt innehåll "Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring." Sammanfattning språkfamiljer För C 1526-1879 Övning Reformationen Gustav Vasas Nya Testamente (1526) Hela bibeln (1541) Norm för det svenska skriftspråket Svenska Akademien utarbetade en gemensam svensk grammatik, en ordbok, stavningslära och försvenskade stavningen av många franska lånord. Franskan hade ett fortsatt starkt inflytande på det svenska språket under 1700-talet och ord inom områdena kultur, mat, kläder, affärsliv och militären fortsatte att lånas in. Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria.

Perioden indelas ofta i en äldre ”klassisk” del, som sträcker sig till mitten av 1300-talet, och en yngre, som sammanfaller med Vadstena klosters storhetstid som centrum för textproduktion. 2021-01-30 2008-02-24 Yngre nysvenska var det svenska språk som talades och utvecklades under en period som börjar 1732 och vars slutdatum kan sättas till antingen utgivandet av Röda rummet 1879 eller till stavningsreformen 1906, varefter nusvenskan tar över. I december 1732 gav Olof von Dalin ut det första numret av tidningen Then Swänska Argus.
Ägandeform s

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria bästa videoredigeringsprogram
rituals umeå jobb
villa strandvägen erbjudande
testa eq
karens vid egen uppsägning kommunal

Välj en epok i språkhistorien. Ge en kort bakgrund av epoken och den samtida språkförändringen. Bestäm dig för en tes om språkförändringen i epoken du har valt och argumentera utifrån den. Ha gärna med något motargument! I din text måste du hänvisa till minst en källa.

I detta ingick bl.a. att skapa denna ordbok.


Jennifer clement actress
slu studentmail

analysera språket i äldre svenska texter och diskutera språk och form beskriva skillnader mellan olika språkhistoriska perioder med fokus på Ett representativt urval texter från olika epoker som tillhandahålls av läraren.

I detta moment ska vi medvetandegöra språklig variation över tid och rum. "Mitt språks gränser är mitt universums gränser." – … Svensk språkhistoria är det vetenskapliga studiet av svensk språk- och texthistoria från folkvandringstid till nutid samt av olika teoretiska synsätt på språkförändring och text. Ett särskilt fokus ligger på aktuell forskning om svenskans historia. En sammanfattning om Sveriges språkhistoria, som redogör för dess utveckling sedan tidig medeltid och fram till idag.