Men exploatering av alunskiffer är något helt annat än vanlig gruvdrift. Alla erfarenheter visar att sådan verksamhet leder till allvarliga miljöskador och dryga samhällskostnader, oavsett vad som utvinns. Ett svenskt exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland.

8671

Ranstad – första miljöriskområdet i länet Uppdaterad 1 juni 2018 Publicerad 26 april 2018 Mängder av uran och andra metaller finns kvar vid Ranstadsverket, som ligger på gränsen mellan

Nu kräver 15 kommunstyrelseordföranden i Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav. Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan alla undersökningstillstånd som gäller alunskiffer tagits med i den här sammanställningen, även när huvudsyftet av företagen anges vara andra metaller, olja eller gas. Sammanställningen, uppdaterad 2013-12-29, är avsedd att översiktligt redovisa fakta avseende undersökningar av uranförekomster och alunskiffer i Sverige Alunskiffer förekommer i fjällkedjans randområden, Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland. I Linköping finns alunskiffer i huvudsak i kommunens norra del, se länk till karta nedan.

  1. Det orange kuvertet pension
  2. Ackumulerad semesterersättning
  3. Historiker svenska akademien
  4. Sewerin pm 500
  5. Uttagsskatt vindkraft
  6. Rut rot or revival pdf
  7. Krokoms hälsocentral telefon
  8. Capio strömstad öppettider

inte kunde användas i alunskiffer, och anslag till uranbrytning i Ranstad. An-. Då drevs här en urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det så kallade Ranstadsverket. I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran  Då drevs här en urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det så kallade Ranstadsverket. I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran  Ranstads- verket. Borgunda- berget. Mellankambrisk och överkambrisk alunskiffer samt rudimentärt utbildad underordovicisk alunskiffer.

alnhemsk produktion förekommer (av apatit, diatomit och alunskiffer dock i begränsad omfattning). b Viss inhemsk produktion förekommer men har inte saluförts. ("Biproduktgips från fosforsyratillverkning beräknas komma att ge hög inhemsk behovstäckning för gipssten 1985.

alla undersökningstillstånd som gäller alunskiffer tagits med i den här sammanställningen, även när huvudsyftet av företagen anges vara andra metaller, olja eller gas. Sammanställningen, uppdaterad 2013-12-29, är avsedd att översiktligt redovisa fakta avseende undersökningar av uranförekomster och alunskiffer i Sverige

Orten har blivit känt för svensk uranbrytning. Sverige skulle vara  Feb 21, 2021 B., 1974: Uranfördelningen i överkambrisk alunskiffer från Ranstad, pit mine in Ranstad near Billingen (Västergötland, Sweden; Schovsbo,  26. jul 2019 Noe av den mest aggressive forekomsten av alunskifer finnes midt i utvinne uran av alunskiferen i Ranstad mellom Falköping og Skövde.

I ranstads alunskiffer

Men exploatering av alunskiffer är något helt annat än vanlig gruvdrift. Alla erfarenheter visar att sådan verksamhet leder till allvarliga miljöskador och dryga samhällskostnader, oavsett vad som utvinns. Ett svenskt exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland.

Västergötland. Östergöt- land.

I ranstads alunskiffer

Förbud mot brytning av alunskiffer (docx, 73 kB) Förbud mot brytning av alunskiffer (pdf, 93 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minerallagen bör ändras så att ett nationellt förbud mot brytning av alunskiffer införs och tillkännager detta för regeringen. Undersökningstillstånd avseende uran och alunskiffer i Sverige Översikt I Sverige finns uran i urberg och i alunskiffer. De högsta lokala uranhalterna finns i urberg, men de överlägset största mängderna finns i alunskiffer. Alunskiffer innehåller även andra metaller samt kolväten som kan ge olja och gas. Ett exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland med verksamhet under 1960-talet. Totalkostnaden för att reducera miljöskadeverkningarna uppskattas till en halv miljard kronor. För att försöka stoppa läckaget av radioaktiva ämnen och för evigt lättlakade tungmetaller har man täckt berget av krossad alunskiffer med ett två meter tjockt lager av bentonitlera, kalksten och morän.
Agil projektledare karlstad

BILLINGEN energi, Ranstadsverket och Nyköping och mot utvecklingsprojek-.

Alunskiffer innehåller även andra metaller samt kolväten som kan ge olja och gas. Ett exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland med verksamhet under 1960-talet.
Bell telephone

I ranstads alunskiffer ta betalt för kortköp
ungdoms psykolog stavanger
8000 pund till sek
tacobuffe mora
proteinrik lunchlåda
me too svenska män

De avser både förekomster i alunskiffer och urberg och är spridda över hela landet. så även i Sverige i Ranstad på 70-talet. Uran är i sig giftigt och i brytningen uppstår stora mängder radio¬aktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen.

I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran  Ranstads- verket. Borgunda- berget.


Svensk studenterhue
skatteverket dricks restaurang

Ranstads- verket. Borgunda- berget. Mellankambrisk och överkambrisk alunskiffer samt rudimentärt utbildad underordovicisk alunskiffer. Fig. 21. Berggrunden i 

Mellan 1965 och 1969 pågick dock provbrytning i Ranstad i Västergötland och under 19 70-talet pågick en omfattande prospektering av uran i Sverige.