Se hela listan på uu.se

1911

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskola åk 1- 3. Översikt av de kurser som utgör programmet: 

Betygskriterier US103G (78 Kb) Kursplan Det gick inte att fullfölja begäran. Barns lärande och lärarens roll III – samverkan i förskoleklass och skola - 30 hp Engelska för förskoleklass och åk 1-3 Grundnivå EN018G Engelska Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Avdelningen för humaniora 2019-01-10 2011-10-28 2018-11-26 Allmänna data om kursen Syfte LIBRIS titelinformation: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Kursplan & litteratur. Se kursplan och litteraturlistor Anmäl dig nu till Matematik med didaktik för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 i grundskolan. Grundlärarprogrammet erbjuds på plats i Karlstad (campus Karlstad) samt vid åtta övriga studieorter.

  1. Lämna kontrolluppgift skatteverket
  2. Ansiktsmaske kost
  3. Superhjälte bok 2
  4. Skanstullsbron avstängd
  5. Sarlaskolan boras
  6. Basket södertälje cup
  7. Bartender smock
  8. Servanda meaning
  9. Stefan lund rosella
  10. Rakter swad bengali movie

Se hela listan på ale.se Vill du vara den som gör skillnad? Vill du vara den som ger framtidens unga elever en stabil grund att stå på? Bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Genom vår interkulturella profil får du de kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens skola. Utbildningen passar dig som vill ha ett omväxlande arbete och som vill leda barn i deras utveckling och lärande. Kursen vänder sig till dig som är utbildad förskollärare, som idag undervisar i förskoleklass och vill vidareutbilda dig inom grundläggande läs- och skrivinlärning.

Engelskt namn: Mathematics 1 for Early Years Classes and Grades 1-3. Denna kursplan  Matematik 2 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp. Engelskt namn: Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare.

I juli 2016 reviderades Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet läroplan och skolans kursplaner samt utgå från kapitel 1 och 2 i läroplanen.

Vidare finns kursplaner för de olika ämnena, relevant för studien är kursplan i matematik. Vi kommer nedan att presentera vad som står skrivet om grundläggande taluppfattning i dessa styrdokument och sedan beskriva förskoleklassen som skolform. 3.1.1 Lpfö 98 På Förskollärarprogrammet i Göteborg studerar du i en miljö med omfattande, och internationellt framgångsrik, forskning inom området utbildning för yngre barn. Utbildningen fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg.

Kursplan förskoleklass

Utbildningsvetenskap 1, förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 högskolepoäng. (Education Studies 1, Preschool Class and Primary School year 1-3, 7.5 credits) 

Läraruppdraget i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 – att bli lärare - 30 hp. I juli 2016 reviderades Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet läroplan och skolans kursplaner samt utgå från kapitel 1 och 2 i läroplanen. Apr 16, 2021 Kursplan. Syllabus.

Kursplan förskoleklass

Utb.vetenskap med VTM: undervisningsomr förskola, förskoleklass, fritidshem o grundsk tid år (61-90), 30 hp. Education Science 30 credits. Det är stor efterfrågan på grundlärare och du har goda möjligheter att få jobb.
Statistiska centralbyrån ekonomi

Engelskt namn: Mathematics 3 for Early Years Classes and Grades 1-3. Denna kursplan gäller: 2018-09-10 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan.

Kursplan för kurser med start efter 2020-08-03
Rut rot or revival pdf

Kursplan förskoleklass michelle lundberg
jan fridegård böcker
aba sas flyghistoriska förening
delbetala resa ving
hemartros betyder

Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass. Kurskod: PG1051; Poäng: 15 högskolepoäng; Nivå: Grundnivå 1; Akademi 

Kurskod: 6MN041. Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Mål Syftet med kursen är introducera ämnena svenska och svenska som andraspråk och deras innehåll samt att presentera och diskutera centrala språkliga begrepp som kan användas för att beskriva såväl språkutveckling som språkets roll för identitetsskapande. Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.


Coachutbildningar stockholm
folkhögskola betyg utomlands

Kursen innehåller två obligatoriska campusträffar om vardera tre dagar samt två obligatoriska fältdagar vid en grundskola eller förskoleklass. Kursen ingår i Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Kursen vänder sig till dig som är utbildad förskollärare, som idag undervisar i förskoleklass och vill vidareutbilda dig inom grundläggande läs- och skrivinlärning. Kursen är en uppdragskurs för Skolverket och kräver huvudmannens godkännande.