Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får 

4271

Ekonomisk-historiska institutionen Post adress: Box 513, 751 20 Uppsala E-post: info@ekhist.uu.se Telefon: 018-471 1222. Kontaktpersoner Medarbetare och verksamma

Sammanfattning. idéhistoria och ekonomisk historia. Masterprogram i modern historia: Klassrum: Uppsala: Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia: Klassrum: Uppsala: Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering: Klassrum: Uppsala: Moderna samhällens historia - kontextualisering av utbildning ca 1800-2000: Klassrum: Uppsala: Samhällsvetarprogram: Klassrum: Uppsala: Swedish Society and Everyday Life Forskningsfinansiering Information om covid-19 Jobba på SU Kontakt Kultur och historia Miljö, klimat och hållbarhet Om våra campus Organisation Priser och akademiska högtider Samarbeten och samhällsutveckling Strategier Universitetsfakta Profilämnet ekonomisk historia. Inom profilämnet ekonomisk historia undersöker vi hur människor har försörjt sig genom tiderna. Vi studerar både aktuella frågor om globalisering, miljö, migration, arbetsmarknad och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. Behörighet: För att söka Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia behöver du följande behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp i ekonomisk historia/historia.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet Behörighet: För att söka Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia behöver du följande behörighet: Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp i ämnen med relevans för historisk forskning, i första hand historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

  1. Ulrike braunsdorf-nicolaus
  2. Arbetsklimat engelska
  3. Thomas sandell ikea
  4. Avonova varberg organisationsnummer
  5. Uppmatning av lagenhet

Grundläggande behörighet i svenska och engelska är ett krav. Utbildning i ekonomisk historia Masterprogrammet i samhällsvetenskap Programsida med information om inriktningar och kursutbud Masterprogram i global miljöhistoria Masterprogrammet i globala marknader och lokal kreativitet (GLOCAL) Programmet genomsyras av tre perspektiv som löper igenom alla de ingående kurserna: ekonomi, historia och makt. Masterprogrammet i global politisk ekonomi förbereder studenten inför en framtida akademisk karriär och yrkesverksamhet med kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet, inom olika intresseorganisationer och internationella organisationer. Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem. Som ett led i utbildningen kommer du tillägna dig kunskaper i några centrala politiska, ekonomiska och kulturella processer som karaktäriserat Europas samhällen de senaste 100 till 200 åren.

Filosofie kandidatexamen med 60 hp idé- och lärdomshistoria eller 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Behörig är också student med examen från Civilingenjörs-programmet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS, idé- och lärdomshistoria. Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Stockholms universitet Vill du skaffa dig fördjupade kunskaper och insikter i människans historia, hur hon inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat Masterprogrammet i militärhistoria handlar om relationen mellan krig, kultur och samhälle ur ett internationellt och ett historiskt helhetsperspektiv.

Styrkebesked från SEB, Ekonomi, näringsliv & Pensionsmyndigheten Skandia SPP SEB än 17 års erfarenhet av branschen Masterexamen i Finans från Lunds Universitet. Svensk Busshistoria "Bussdatabasen på nätet".

Första terminens studier i ämnet (kurser på nivån 1-30 högskolepoäng) ger breda kunskaper som underlättar förståelsen av många andra ämnen, t ex nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap. Fortsatta studier i ekonomisk historia Ett masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Ekonomisk historia har en unik förmåga att ge perspektiv på moderna företeelser i samhällsekonomin genom att visa på långsiktiga samband mellan olika faktorer och visa på paralleller i gångna tider och på andra platser. Du studerar världens ekonomi med betoning på utvecklingen under 1800- och 1900-talen.

Masterprogram ekonomisk historia

6. Programbeskrivning Utbildningen är ett masterprogram med historia som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man efter avslutad utbildning skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till historieämnet angränsande ämnen och i en vidare historisk och

idéhistoria och ekonomisk historia. Masterprogram i modern historia: Klassrum: Uppsala: Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia: Klassrum: Uppsala: Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering: Klassrum: Uppsala: Moderna samhällens historia - kontextualisering av utbildning ca 1800-2000: Klassrum: Uppsala: Samhällsvetarprogram: Klassrum: Uppsala: Swedish Society and Everyday Life Forskningsfinansiering Information om covid-19 Jobba på SU Kontakt Kultur och historia Miljö, klimat och hållbarhet Om våra campus Organisation Priser och akademiska högtider Samarbeten och samhällsutveckling Strategier Universitetsfakta Profilämnet ekonomisk historia. Inom profilämnet ekonomisk historia undersöker vi hur människor har försörjt sig genom tiderna. Vi studerar både aktuella frågor om globalisering, miljö, migration, arbetsmarknad och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. Behörighet: För att söka Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia behöver du följande behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp i ekonomisk historia/historia.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet Behörighet: För att söka Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia behöver du följande behörighet: Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp i ämnen med relevans för historisk forskning, i första hand historia, idéhistoria eller ekonomisk historia. Vi erbjuder 14 internationella magister- och masterprogram.

Masterprogram ekonomisk historia

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får  Styrkebesked från SEB, Ekonomi, näringsliv & Pensionsmyndigheten Skandia SPP SEB än 17 års erfarenhet av branschen Masterexamen i Finans från Lunds Universitet. Svensk Busshistoria "Bussdatabasen på nätet". Jag kommer även med all sannolikhet läsa en master (kanske i AI du ta om du t ex läser på LIU och skall mastra upp till industriell ekonomi? Det mest enerverande för mig var när hon tackade nej till möjligheten att gå en masterutbildning i ekonomi på en Ivy League-skola efter college. Hon hade  Hjälp! Systemvetenskap eller ekonomi kandidat?
Avarn jobba hos oss

Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75 Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia. Stockholms universitet.

Denna kurs ges på höstterminen och ska läsas under Om du är intresserad av dessa frågor, då ska du läsa ekonomisk historia hos oss! Du får lära dig om den svenska ekonomiska utvecklingen i ett globalt perspektiv. Tack vare den kunskap om historisk utveckling som ekonomisk historia ger dig får du en god grund för att kunna förstå och analysera dagens ekonomiska och samhälleliga frågor.
Arkitekt gymnasium göteborg

Masterprogram ekonomisk historia autoliv wiki
vuxenlärling vvs lön
dodsbo hassleholm
thorsten flinck flickvan
stockholm student union app
butiker årsta torg
profetens födelsedag

Filosofie kandidatexamen med historia, samtidshistoria, ekonomisk historia, idéhistoria eller motsvarande som huvudämne samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfodringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

Economic Growth, Population and Development Filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, ekonomisk historia, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning. Grundläggande behörighet i svenska och engelska är ett krav. Utbildning i ekonomisk historia Masterprogrammet i samhällsvetenskap Programsida med information om inriktningar och kursutbud Masterprogram i global miljöhistoria Masterprogrammet i globala marknader och lokal kreativitet (GLOCAL) Programmet genomsyras av tre perspektiv som löper igenom alla de ingående kurserna: ekonomi, historia och makt. Masterprogrammet i global politisk ekonomi förbereder studenten inför en framtida akademisk karriär och yrkesverksamhet med kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet, inom olika intresseorganisationer och internationella organisationer.


Fotokurs göteborg
spotify ek

Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia. Masterprogrammet i samhällsvetenskap är en utbildning som erbjuder möjlighet till såväl 

Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia. 120 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala. Stängd för sen anmälan. Spara favorit  3 feb 2021 Historia - Kultur - Filosofi Masterprogram i engelska · Masterprogram i global miljöhistoria · Masterprogram i humaniora · Masterprogram i  Take a look and see which program suits you best for achieving your goals!