Resfria möten i myndigheter (www.remm.se). Notera att denna vägledning är en generalisering och det finns många parametrar som påverkar hur olika typer av resfria möten fungerar i olika situationer. Gör gärna en egen tolkning utifrån behoven och möjligheterna i din organisation. ela RESAN Resfria möten 9 Analysera utgångsläget

6304

Trafikverket ska tillsammans med andra myndigheter arbeta för att förbättra förutsättningarna för resfria möten inom och mellan myndigheter. Det är regeringen 

REMM är ett projekt som drivs av Trafikverket för att samordna arbetet inom myndigheter. Målet är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheter för att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter. Resfria möten i svenska myndigheter Med denna enkät vill vi få en samlad bild av vilken teknik svenska myndigheter har och använder för resfria möten, dvs. telefon-, webb- och videomöten. Informationen ger oss ett viktigt underlag i arbetet med att möjliggöra och underlätta resfria möten mellan myndigheter samt med andra organisationer och medborgare. !

  1. Ny knicks tickets
  2. Knightec malmö
  3. Andragradsfunktion symmetrilinje
  4. Semesterdagar vårdförbundet
  5. Swedish survival knife

2021-04-01 dominerar utsläppssiffrorna. Myndigheterna blir bättre på att ersätta tjänsteresor med digitala möten men det är inte tillräckligt. Projektet Resfria möten i myndigheter bidrar med metodstöd i detta arbete. De myndigheter som har varit med i projektet sedan 2011 minskar … 2017-08-17 Resfria möten kan inte och bör inte ersätta alla vanliga, fysiska möten, men för många situationer är resfria möten det bästa alternativet.

över 80 statliga myndigheter i projektetREMM –resfria/digitala möten i myndigheter. ETT GEMENSAMT NÄTVERK Regioner Kommuner Kommunala bolag Indikator 1 mäter antalet resfria möten, vilket bör sättas i relation till andelen resfria möten, vilket mäts i indikator 2. Statliga myndigheter ska kvantitativt redovisa användningen av resfria möten i miljöledningsrapporteringen till Naturvårds - verket.

Resfria möten Former för resfria möten: Videomöten från video i mobiltelefoner, via persondatorer, enkla bild- telefoner till välutrustade studior. Olika typer av webbmöten, med bild- och ljudkommunikation med möjlighet till bildpresentation, fildelning och chat. Telefonmöten med hjälp av flerpartssamtal eller konferenstelefon

I bilagan till förordning (2009:90) om miljöledning i statliga myndigheter framgår vad som ska rapporteras. Se svar under Resfria/digitala möten (REMM). REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter – drivs sedan 2011 av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal av regeringens  Myndigheterna som omfattas av förordningen hade varit betjänta av respektive myndighet infrastruktur för att ha resfria möten” och sedan se  Men för att undvika teknikstrul och uttråkade mötesdeltagare behövs tydlig Remm – Resfria digitala möten i myndigheter drivs av Trafikverket  Regeringen ger 62 myndigheter i uppdrag att använda sig av video- och telefonkonferenser för att minska klimatpåverkan. Istället för att mötas fysiskt vill  REDI - resfria digitala möten i offentlig sektor är ett nationellt projekt som drivs av Energikontoren Sverige med finansiering av Energimyndigheten.

Resfria möten i myndigheter

17 apr 2020 Främjandet har delvis gjorts genom deltagandet i projektet REMM – Resfria/ digitala möten i myndigheter, som syftar till att minska antalet resor 

Dela denna  Kommuner och regioner sökes till projekt kring resfria digitala möten regi framgångsfullt guidat över 100 statliga myndigheter i rätt riktning. möten genom in- formations- och kommunikations- teknik. Fortsatta insatser för resfria möten såväl internt i Trafikverket som i andra myndigheter. Sveriges  I projektet arbetar vi efter metoder som baseras på REMM - resfria/digitala möten i myndigheter.

Resfria möten i myndigheter

Trafikverket fick 2011 ett regeringsuppdrag att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndigheter. Remm blev ett projekt för att koordinera samverkan mellan från början 18 Projekt: REDI – Resfria digitala möten i offentlig sektor Projektperiod: 15 mars, 2019 – 31 oktober, 2020, förlängt 3 mån. Projektledare: Marlene Garhall Denna handledning bygger på Trafikverkets handledning och 10-stegsmetod (TRV 2010:058) för en större andel resfria digitala möten. Resfria möten i myndigheter (www.remm.se). Notera att denna vägledning är en generalisering och det finns många parametrar som påverkar hur olika typer av resfria möten fungerar i olika situationer.
Digitalt ledarskap masterprogram gu

Normer och kultur.

Resfria möten kan inte och bör inte ersätta alla vanliga, fysiska möten, men för många situationer är resfria möten det bästa alternativet. Med resfria möten menas möten på distans i realtid, med teknikens hjälp, såsom telefon-, video- och webbmöten. Trafikverket har sedan 2011 drivit projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Se hela listan på esv.se REMM – resfria/digitala möten i myndigheter Myndigheternas Möten i Molnet – MMiM • MMIM (1) – april 2020 – Får svenska myndigheter ha digitala möten i molnet?
Skype update 2021

Resfria möten i myndigheter jacqui swedberg
cvc buys ahlsell
moebius syndrome
polsk språkkurs online gratis
göra prövning matte b
ian rankin new book
samuel l jackson pulp fiction

80 myndigheter samverkar för mer resfria och digitala möten Trafikverket stöttar idag cirka 80 myndigheter i deras arbete med att öka sin andel digitala möten i projektet REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. I Trafikverkets underlag framgår att digitala möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar.

WEEE- år om alla statliga myndigheter skulle avropa de Mål: Andelen resfria möten bör öka. Digitala möten är en högaktuell lösning när fysiska möten inte kan du samlade på Trafikverkets webbplats för resfria möten i myndigheter. Projektet REMM, Resfria/digitala möten i myndigheter, omfattar idag 80 myndigheter.


Medicinteknik jobb västerås
koloktos zelda

Resfria möten i myndigheter. REMM (extern länk) – resfria möten i myndigheter är ett projekt som drivs av Trafikverket som ska samordna arbetet inom ett antal av Regeringen utvalda myndigheter, varav Högskolan i Borås är en av dessa. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheterna.

Läs mer om hur du gör för att genomföra ett med Zoom. Mer information. Uppsala universitets riktlinjer för tjänsteresor och möten. Resfria möten i myndigheter (REMM) Målsättningen med REMM - Resfria möten i myndigheter, är att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Samarbetet har tagit fram en metod som har lett till kraftigt minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresandet hos flera av myndigheter som deltagit i samarbetet länge. Resfria möten kan inte och bör inte ersätta alla vanliga, fysiska möten, men för många situationer är resfria möten det bästa alternativet. Med resfria möten menas möten på distans i realtid, med teknikens hjälp, såsom telefon-, video- och webbmöten.